Werkend Beter re-integratie begeleiding

U signaleert al een tijdje dat het niet goed gaat met uw medewerker maar samen krijgen jullie er geen grip op. ‘Ik loop al bij de fysiotherapeut, het werken gaat gewoon nog niet’ of ‘ ik begin rustig aan, toch krijg ik meteen weer last’, zijn vaak gehoorde opmerkingen. Vervolgens stagneert het re-integratie proces. De Werken Beter coach kijkt nèt anders, overlegt met relevante betrokkenen. Zo verkrijgen we zo snel helderheid in factoren die het herstel bevorderen of belemmeren.

Hoe werkt het

We beginnen met gesprekken met alle relevante betrokkenen, eerst op het werk, later ook met de behandelaren. Met de leidinggevende en medewerker wordt het doel van de begeleiding bepaald. De medewerker vult vragenlijsten in om de herstel belemmerende en -bevorderende factoren helder te krijgen. Daarnaast is er een observatie op de werkplek. Van deze vooronderzoekfase krijgt u na goedkeuring van de medewerker een rapport met een onderbouwde gekozen aanpak. De aanpak is per casus anders omdat elke medewerker en elke casus verschillend is.

De Werkend Beter coach werkt nauw samen met de reguliere behandelaars van de medewerker zelf en van uw bedrijf. Dit is mogelijk omdat de Werkend Beter Coach een BIG geregistreerde bedrijfsfysiotherapeut is. Dat werkt efficiënt en kostenbesparend. Als dit niet voldoende blijkt te zijn kan de medewerker gebruik maken van een netwerk van samenwerkingspartners die vanuit dezelfde visie werken.

Investering

Een vooronderzoek inclusief rapportage kost € 350,-. En de intensieve re-integratie begeleiding die maximaal 12 weken duurt kosten vanaf € 100,- per week.

Het resultaat

  • Langdurig verzuim wordt voorkomen of verkort. Dit scheelt vervangingskosten en dat andere medewerkers zwaarder belast worden
  • Medewerker en leidinggevende krijgen inzicht en handvatten om adequaat met de situatie om te gaan.

Lees hier meer behaalde resultaten van bedrijven die je voor zijn gegaan

Maak direct een afspraak voor een oriënterend gesprek
intensief 1 op 1